Jako Kancelaria posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, świadczymy obsługę prawną zarówno na rzecz gmin miejskich jak i wiejskich. Kancelaria realizuje obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich bieżącej działalności oraz ich jednostek organizacyjnych i pomocniczych, przygotowujemy opinie i analizy prawne, weryfikujemy umowy, porozumienia, zarządzenia, decyzje administracyjne, akty prawne, regulaminy, prowadzimy obsługę prawną sesji, weryfikujemy podejmowane uchwały. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne, świadczymy pomoc przy przygotowywaniu ogłoszeń, SIWZ oraz umów, pomoc przy weryfikacji ofert pod względem formalnoprawnym, przygotowujemy odpowiedzi na odwołania i skargi na etapie postępowania odwoławczego, reprezentujemy zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi. Świadczymy pomoc prawną w zakresie dotyczącym planowania i zagospodarowania przestrzennego. Kancelaria reprezentuje jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, w postępowaniach nadzorczych Wojewodów. Kancelaria reprezentuje osoby, które odpowiadają za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz Główną Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Kancelaria w związku z posiadaną ugruntowaną znajomością realiów dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji, wykorzystuje swoje bogate doświadczenie w świadczeniu na rzecz tych podmiotów kompleksowej obsługi prawnej.

Klienci

Naszymi Klientami są zarówno Klienci Indywidualni, Podmioty Gospodarcze oraz Jednostki Sektora Finansów Publicznych. Zgodnie z zasadami etyki adwokackiej nie możemy ujawnić bardziej szczegółowych informacji o naszych Klientach, ani przedstawiać ich opinii o naszej pracy i jej wynikach.

Sekretariat

tel. stac.: + 48 22 779 50 55

tel. kom.: + 48 693 144 350

fax: + 48 22 779 50 55

Wyślij wiadomość

kontakt@dabrowski-kancelaria.pl

Odwiedź naszą Kancelarię

ul. Andriollego 34 lok. 11, III Piętro
05-400 Otwock
ok. 25 km od centrum Warszawy

lub umów się na spotkanie w Warszawie

Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

DĄBROWSKI & Co
© Adwokat Tomasz Dąbrowski 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: F-branding
© Adwokat Tomasz Dąbrowski 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: F-branding