Prawo spadkowe Warszawa

Prawo spadkowe to dziedzina nie tylko skomplikowana, ale też bardzo delikatna. Sprawy spadkowe często odznaczają się dużym ładunkiem emocjonalnym, niekiedy powodując spory wśród członków rodziny. Dlatego doświadczony adwokat posiada nie tylko niezbędną wiedzą dotyczącą aktualnie obowiązujących przepisów, ale też wykazuje się taktem, zrozumieniem i zdolnościami mediacyjnymi niezwykle przydatnymi wszędzie tam, gdzie występuje konflikt o spadek.

Jako iż prawo spadkowe to znacznie więcej niż typowe zagadnienia dotyczące dziedziczenia przyjęcia, odrzucenia czy też podziału spadku, nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie spraw o wysokim poziomie skomplikowania. Nasz adwokat zajmie się nawet najbardziej zawiłą sprawą, wykorzystując swoją wiedzę oraz zdobytą praktykę, by zadbać o jej pozytywne rozstrzygnięcie na rzecz Klienta. Podejmowane przez nas sprawy spadkowe obejmują pełne spektrum tej dziedziny. Nie boimy się nawet największych wyzwań, każdemu Klientowi zapewniając kompleksową pomoc, jeżeli chodzi o zagadnienia takie jak spadek, testament, zachowek i wiele innych.

Spadek nie zawsze jest jednoznaczny. Zmarły może pozostawić po sobie zarówno gotówkę, nieruchomości, papiery wartościowe czy też udziały w spółce, jak i długi. Dlatego ważne, by przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych, sprawie przyjrzał się doświadczony adwokat. Również kwestie dziedziczenia nierzadko wymagają wyjaśnienia, szczególnie jeżeli osoba zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu. Zachęcamy do kontaktu wszystkich Klientów z miasta Warszawa i okolic, którzy potrzebują pomocy w dziedzinie, jaką jest prawo spadkowe.

Jedną ze specjalizacji Kancelarii, w której posiadamy bogate doświadczenie jest świadczenie usług z zakresu prawa spadkowego. Kancelaria prowadzi, oprócz spraw typowych dla tej materii prawa, w szczególności sprawy cechujące się dużym stopniem trudności i złożoności jak między innymi sprawy o:

unieważnienie testamentu

– właściwie sporządzony testament stanowi gwarancję wypełnienia woli spadkodawcy, jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrwalonym na ich podstawie orzecznictwem każdy testament, w tym testament sporządzony w formie aktu notarialnego może zostać podważony. Z naszego doświadczenia wynika, iż przeważnie najtrudniejszym do podważenia jest testament sporządzony w formie aktu notarialnego. Trudność w unieważnieniu testamentu notarialnego wynika, m.in. z faktu iż notariusz przyjmując oświadczenie od spadkodawcy, ma obowiązek ustalić, czy osoba ta ma zachowaną zdolność postrzegania rzeczywistości i składania oświadczeń woli. W sprawie o unieważnienie testamentu notarialnego notariusz występuje jako świadek w zasadzie potwierdzający, że testament jeż ważny i że spadkodawca w chwili sporządzania aktu był w pełni świadomy i działał swobodnie, jednakże mimo to również tego rodzaju testament także może zostać podważony. W tego typu sprawach m.in. właściwe przedstawienie okoliczności faktycznych, tudzież uwypuklenie pewnych wątpliwości i przemyślane zaprezentowanie ich w postępowaniu sądowym daje szansę na unieważnienie testamentu. Nie do przecenienia jest również rola pełnomocnika reprezentującego stronę w tego typu postępowaniach, gdyż tego rodzaju sprawy wymagają dużego zaangażowania i indywidualnego podejścia do każdej kwestii.

adwokat spadki Warszawa
prawnik spadek Warszawa

obniżenie zachowku

– Kodeks cywilny reguluje m.in. kwestie kto jest uprawniony do zachowku oraz w jakiej części udziału spadkowego i w jakim terminie przedawniają się roszczenia z tytułu zachowku, natomiast należy zaznaczyć, iż w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest wyłączona możliwość żądania obniżenia zachowku dla osoby uprawnionej z powodu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego zachowania tego uprawnionego do zachowku w stosunku do spadkodawcy. Wskazana sprzeczność z zasadami współżycia zachodzi wówczas, gdy w świetle reguł lub wartości moralnych powszechnie społecznie akceptowanych żądanie zapłaty należności z tytułu zachowku musi być ocenione negatywnie. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem przy obniżeniu zachowku w związku z naruszeniem zasad współżycia społecznego można brać pod uwagę także relacje zachodzące między uprawnionym i zobowiązanym do zachowku. Podkreślenia wymaga fakt, iż zobowiązany do zapłaty zachowku może powoływać się na naruszenie zasad współżycia społecznego w sytuacjach wyjątkowych, ze względu na zaistnienie szczególnych okoliczności, dlatego też dużą rolę w tego typu sprawach odgrywa właściwa analiza stanu faktycznego w danej sprawie i przyjęta w oparciu o tę analizę taktyka procesowa.

unieważnienie lub ustalenie bezpodstawności wydziedziczenia

– spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Wydziedziczona osoba zostaje potraktowana tak samo jak osoba, która nie dożyła chwili otwarcia spadku. Podkreślenia wymaga fakt, iż wskazanie w testamencie przyczyny wydziedziczenia nie zawsze przesądza o skuteczności wydziedziczenia. Testament nie stanowi dowodu, że określona w nim przyczyna wydziedziczenia rzeczywiście istnieje, ponieważ określona przyczyna musi rzeczywiście obiektywnie istnieć. Mając na względzie powyższe, spadkobierca bezpodstawnie wydziedziczony może dochodzić zachowku, powołując się na nieważność lub bezzasadność wydziedziczenia. Następnie zgodnie z obraną taktyką procesową należy krok po kroku przedstawić argumentację dotyczącą unieważnienia lub ustalenia bezpodstawności wydziedziczenia.

spadki prawnik Warszawa
spadek adwokat Warszawa

uznanie spadkobiercy za niegodnego

– oprócz wydziedziczenia istnieje również inna instytucja w prawie spadkowym, która sankcjonuje prawnie naganne zachowania spadkobiercy ustawowego lub testamentowego, a mianowicie niegodność dziedziczenia. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. Powyżej wskazane terminy są dosyć krótkie, więc osoba uprawniona do wytoczenia powództwa o uznanie spadkobiercy za niegodnego nie może zbyt długo zwlekać z podjęciem decyzji czy występuje na drogę sądową. Przy uznaniu spadkobiercy za niegodnego osoba taka traci status spadkobiercy ustawowego, a tym samym uprawnienie do zachowku.

Kancelaria w związku ze specjalizacją w zakresie prawa spadkowego zajmuje się całym spektrum spraw spadkowych. Pomagamy naszym Klientom we wszystkich czynnościach z zakresu prawa spadkowego. Obsługujemy sprawy spadkowe na terenie miasta Warszawa i okolicznych miejscowości.

Sprawy spadkowe – Warszawa

Jako Kancelaria adwokacka obsługująca sprawy spadkowe na terenie miasta Warszawa i okolicy działamy w interesie wszystkich zainteresowanych Klientów, prowadząc sprawy spadkowe, dla których sądem właściwym są Sądy Rejonowe w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Prowadzimy sprawy spadkowe na każdym etapie postępowania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Klienci

Naszymi Klientami są zarówno Klienci Indywidualni, Podmioty Gospodarcze oraz Jednostki Sektora Finansów Publicznych. Zgodnie z zasadami etyki adwokackiej nie możemy ujawnić bardziej szczegółowych informacji o naszych Klientach, ani przedstawiać ich opinii o naszej pracy i jej wynikach.

Sekretariat

tel. stac.: + 48 22 779 50 55

tel. kom.: + 48 693 144 350

fax: + 48 22 779 50 55

Wyślij wiadomość

kontakt@dabrowski-kancelaria.pl

Odwiedź naszą Kancelarię

ul. Andriollego 34 lok. 11, III Piętro

05-400 Otwock

ok. 25 km od centrum Warszawy

lub umów się na spotkanie w Warszawie

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

DĄBROWSKI & Co
© Adwokat Tomasz Dąbrowski 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: F-branding
© Adwokat Tomasz Dąbrowski 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: F-branding