Nasza Kancelaria adwokacka świadcząc obsługę prawną w zakresie dotyczącym nieruchomości specjalizuje się m.in. w sprawach o zasiedzenie nieruchomości. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o zasiedzenie m.in. na terenie Otwocka oraz dzielnicy Wawer.

Czym jest zasiedzenie ?

zasiedzenie prawnik otwockO zasiedzeniu nieruchomości możemy mówić wtedy, gdy władający nieruchomością, niebędący jej prawowitym właścicielem włada nią jako posiadacz samoistny przez 20 lub 30 lat. Analizując zatem szczegółowo przesłanki zasiedzenia, nasuwa się od razu pytanie – kim jest posiadacz samoistny? Posiadaczem samoistnym jest właśnie ten, kto traktuje nieruchomość jak swoją własność, wykonując wszelkie uprawnienia i obowiązki właściciela. W ramach ustalenia zaistnienia przesłanek zasiedzenia, omówienia wymaga również kwestia dobrej i złej wiary, gdyż w pierwszym przypadku własność nieruchomości uzyskana zostanie po 20 latach posiadania danej nieruchomości, w drugim przypadku okres ten będzie o 10 lat dłuższy (30 lat). Przepisy obowiązującego prawa nie definiują czym jest dobra, a czym zła wiara. Po czym zatem rozpoznać, z jakim przypadkiem mamy do czynienia? Kluczowe znaczenie w tej kwestii mają okoliczności w jakich dana osoba stała się posiadaczem samoistnym nieruchomości.

Jak stwierdza się zasiedzenie nieruchomości ?

W tym celu należy złożyć wniosek, który kieruje się do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Opłata sądowa od wniosku o nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia jest stała i wynosi 2000 zł. Osoba ubiegająca się o nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia winna ponadto odpowiednio udowodnić spełnienie przesłanek zasiedzenia. Pod uwagę należy wziąć także okoliczność, iż w przypadku braku możliwości ustalenia prawowitych właścicieli danej nieruchomości, Sąd przyjmując wniosek o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie postanowi o zamieszczeniu ogłoszenia o toczącym się postępowaniu sądowym w celu wezwania wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w sprawie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

Reasumując, w sprawach o zasiedzenie zasadniczą rolę odgrywa właściwa analiza stanu faktycznego w danej sprawie i przyjęta przez prawnika w oparciu o tę analizę taktyka procesowa, dlatego tak istotna w tego typu sprawach jest profesjonalna pomoc prawna.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie spraw o zasiedzenie nieruchomości na terenie województwa mazowieckiego w tym m.in. na terenie Otwocka oraz dzielnicy Wawer, dokładamy wszelkiej staranności aby nasi Klienci byli usatysfakcjonowani działaniami Kancelarii.